Przejdź do treści
0
(0)

Polityka prywatności serwisu nachlodno.pl

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało ostatnio zmienione 15 kwiecień 2024 i dotyczy obywateli oraz legalnych stałych rezydentów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

W tym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, co robimy z danymi, które uzyskujemy o tobie za pośrednictwem https://nachlodno.pl. Zalecamy uważne przeczytanie tego oświadczenia. Przetwarzając dane, przestrzegamy przepisów dotyczących prywatności. Oznacza to między innymi, że:

 • jasno określamy cele, dla których przetwarzamy dane osobowe. Robimy to za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności;
 • dążymy do ograniczenia gromadzenia przez nas danych osobowych tylko do tych danych, które są niezbędne do uzasadnionych celów;
 • w pierwszej kolejności prosimy o wyraźną zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych w przypadkach wymagających twojej zgody;
 • podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić twoje dane osobowe, a także wymagamy tego od stron, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu;
 • szanujemy twoje prawo dostępu do twoich danych osobowych, ich poprawiania lub usuwania na twoje żądanie.

Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz dokładnie wiedzieć, jakie dane na twój temat przechowujemy, skontaktuj się z nami.

1. Cel, dane i okres przechowywania

Możemy zbierać lub otrzymywać dane osobowe w wielu celach związanych z naszą działalnością biznesową, które mogą obejmować: (kliknij, aby rozwinąć)

2. Udostępnianie innym stronom

Udostępniamy lub ujawniamy te dane podmiotom przetwarzającym wyłącznie w następujących celach:

3. Pliki cookies

Żeby zapewnić najlepsze wrażenia, my oraz nasi partnerzy używamy technologii takich jak pliki cookies do przechowywania i/lub uzyskiwania informacji o urządzeniu. Wyrażenie zgody na te technologie pozwoli nam oraz naszym partnerom na przetwarzanie danych osobowych, takich jak zachowanie podczas przeglądania lub unikalny identyfikator ID w tej witrynie. Brak zgody lub jej wycofanie może niekorzystnie wpłynąć na niektóre funkcje. Więcej informacji o technologiach oraz naszych partnerach można znaleźć w Cookie Policy

4. Praktyki ujawniania informacji

Udostępniamy dane osobowe, jeżeli jesteśmy zobowiązani przepisami prawa lub na mocy postanowienia sądu, w odpowiedzi na wezwanie organu ścigania, w zakresie dozwolonym na podstawie innych przepisów prawa, w celu udzielenia informacji lub w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie związanej z bezpieczeństwem publicznym.

Jeżeli nasza strona internetowa lub organizacja zostanie przejęta, sprzedana lub zaangażowana w fuzję lub przejęcie, Twoje dane mogą zostać ujawnione naszym doradcom i potencjalnym nabywcom oraz zostaną przekazane nowym właścicielom.

Webratings Sp. Z o. o. uczestniczy w IAB Europe Transparency & Consent Framework i przestrzega jego specyfikacji oraz zasad. Korzysta z platformy zarządzania zgodami o numerze identyfikacyjnym 332. 

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu danych.

5. Bezpieczeństwo

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych. Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby ograniczyć nadużycia i nieuprawniony dostęp do danych osobowych. Gwarantuje to, że tylko niezbędne osoby mają dostęp do twoich danych, dostęp do danych jest chroniony, a nasze środki bezpieczeństwa są regularnie sprawdzane.

6. Witryny podmiotów zewnętrznych

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności nie ma zastosowania do stron internetowych osób trzecich połączonych linkami na naszej stronie internetowej. Nie możemy zagwarantować, że te strony trzecie przetwarzają twoje dane osobowe w sposób niezawodny lub bezpieczny. Zalecamy zapoznanie się z oświadczeniami o ochronie prywatności tych witryn przed rozpoczęciem korzystania z nich.

7. Zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Zaleca się regularne sprawdzanie niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, aby być świadomym wszelkich zmian. Ponadto będziemy Cię aktywnie informować, gdy tylko będzie to możliwe.

8. Dostęp i modyfikowanie danych

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz wiedzieć, jakie dane osobowe posiadamy na twój temat, skontaktuj się z nami. Możesz skontaktować się z nami, korzystając z poniższych informacji. Przysługują Ci następujące prawa:

 • Masz prawo wiedzieć, dlaczego potrzebne są twoje dane osobowe, co się z nimi stanie i jak długo będą przechowywane.
 • Prawo dostępu: Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, które są nam znane.
 • Prawo do sprostowania: masz prawo do uzupełniania, poprawiania, usuwania lub blokowania swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
 • Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie twoich danych, przysługuje ci prawo do cofnięcia tej zgody i usunięcia twoich danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych: masz prawo zażądać wszystkich swoich danych osobowych od administratora i przenieść je w całości do innego administratora.
 • Prawo do sprzeciwu: możesz sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych. Przestrzegamy tego, chyba że istnieją uzasadnione podstawy do przetwarzania.

Upewnij się, że zawsze jasno określasz, kim jesteś, abyśmy mieli pewność, że nie modyfikujemy ani nie usuwamy żadnych danych niewłaściwej osoby.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podejmujemy decyzje na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania w sprawach, które mogą mieć (znaczące) konsekwencje dla osób fizycznych. Są to decyzje podejmowane przez programy lub systemy komputerowe bez udziału człowieka.

reklamy google

10. Złożyć skargę

Jeżeli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki obsługujemy przetwarzanie twoich danych osobowych (skarga dotycząca), przysługuje ci prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.

11. Dane kontaktowe

Webratings Sp. Z o. o.
Plac Solny 14/3 50-062 Wrocław
Polska
Witryna: https://nachlodno.pl
Email: biuro@nachlodno.pl
Numer telefonu: 729838800

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu Internetowego nachlodno.pl

Serwis nachlodno.pl jest obsługiwany przez spółkę pod firmą Webratings spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-062) przy Placu Solnym 14/3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej  we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numerem KRS 0000798413, NIP 8971869874, REGON 384157422.

Czym jest polityka prywatności

Zadaniem polityki prywatności jest określenie wszystkich zasad przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika przy pomocy plików Cookies. Polityka prywatności służy do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, jak również zasady wykorzystywania powiadomień Web Push przez Serwis.

 

Każdy Użytkownik serwisu jest zobowiązany do uważnego zapoznania się z treścią całego Regulaminu. Jest on także zobowiązany do zaakceptowania jego warunków przed rozpoczęciem korzystaniem z Serwisu. Tym samym, odwiedzając serwis nachlodno.pl, potwierdzają Państwo akceptację niniejszych warunków określonych w Polityce Prywatności.

Informujemy, że serwis ten może zawierać przekierowania do innych stron internetowych. Z tego względu nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na stronach zewnętrznych. Wszystkich użytkowników zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności tam ustaloną, ponieważ zasady mogą być różne na różnych stronach internetowych. Dostępna tu polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW na stronie https://nachlodno.pl/.

§1

Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie

§2

Postanowienia ogólne

 1. Serwis jest prowadzony przez Administratora (także w zakresie danych osobowych).
 2. Celem prowadzenia Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom zapoznania się z towarami oferowanymi na rynku RTV i AGD, w tym z ich cenami i opiniami zamieszczonymi w Internecie oraz umożliwienia Użytkownikom porównania towarów z danej kategorii.
 3. Niniejszy Regulamin reguluje sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników.
 4. W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet (z procesorem min. 800MHz; 512MB RAM; kartą graficzną i ekranem obsługującymi rozdzielczość 800×600 i 56 kolorów); zainstalowana przeglądarka Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej albo najnowsze wersje przeglądarek (w tym mobilne): Chrome, Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługą języka JavaScript;
 6. Użytkownik może w każdym czasie uzyskać dostęp do aktualnej wersji niniejszego Regulaminu pod adresem https://nachlodno.pl/polityka-prywatnosci/
 7. Administrator zastrzega prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Serwisu, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
 8. Administrator nie jest dostawcą „Internetu” ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy prawo telekomunikacyjne. Użytkownik we własnym zakresie powinien uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwy jest kontakt z Serwisem i korzystanie z jego funkcjonalności.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.
 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
 11. Administrator zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Usługobiorcy.

§3

Reklamacje dotyczące działania Serwisu

 1. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać w rozsądnym terminie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu Serwisu internetowego do Usługodawcy.
 3. Użytkownik może zgłaszać reklamacje w zakresie, o którym mowa powyżej na adres e-mail [email protected] oraz w każdy inny dopuszczony prawem sposób.

W reklamacji Uzytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko (firmę), adres do korespondencji, opis i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu internetowego.

§4

Zamieszczanie komentarzy

 1. Serwis umożliwia Użytkownikom zamieszczanie Treści na stronach poszczególnych Towarów w postaci publikacji komentarza.
 2. Komentarz może dodać każdy Użytkownik,
 3. Użytkownik może dodać komentarz za pośrednictwem odpowiedniego formularza dostępnego w Serwisie i aplikacji Disqus. W tym celu należy wypełnić obowiązkowe pola formularza. Przy korzystaniu z formularza Użytkownik zobowiązany jest do wskazania swojego adresu email oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku ze skorzystaniem z usługi z wykorzystaniem aplikacji Disqus. Każdy komentarz dodany przez Użytkownika oznaczony jest Nick’iem oraz Tytułem, które określa Użytkownik przed komentowaniem. Administrator zastrzega sobie prawo do Weryfikacji Nicku, w tym jego niepublikowania, w szczególności w przypadku gdy Nick jest sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub nie jest unikalny w Serwisie.
 4. Użytkownik po publikacji Komentarza otrzymuje na adres e-mail wskazany w formularzu wiadomość informującą o opublikowaniu komentarza..
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do Weryfikacji Nicku, w tym jego niepublikowania, w szczególności w przypadku gdy Nick jest sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami.
 6. Użytkownik może komentować według własnego uznania oraz zgodnie ze skalą oceny udostępnioną przez Serwis, przy czym im więcej punktów w skali oceny Użytkownik przyzna, tym lepiej ocenia dany produkt dostępny na stronie Serwisu.
 7. Użytkownik nie może zamieścić w treści komentarza plików graficznych, elementów graficznych, zdjęć, filmów oraz odesłań internetowych do innej strony internetowej (linków). Inne ograniczenia techniczne dotyczące dodawania komentarza, w tym informacja ograniczająca ilość znaków komentarza, będą komunikowane Użytkownikowi w Serwisie podczas zamieszczania komentarzy.
 8. Komentarz powinien być powiązany w tematem strony na której użytkownik zamierza go opublikować.
 9. Użytkownik nie ma możliwości samodzielnego usunięcia lub edycji Komentarza. Użytkownik ma prawo zwrócić się do Administratora o usunięcie lub edycję komentarza na adres e-mail: [email protected]. W takim przypadku Administrator  dokona edycji lub usunięcia komentarza w terminie do 14 dni, jeżeli żądanie zgłoszone przez Użytkownika będzie uzasadnione.
 10. Zamieszczając Treści oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania Treści. Serwis nie jest dostawcą Treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 11. Zamieszczając Treści oraz udostępniając je Użytkownikowi oświadcza, że:
  – jest wyłącznym twórcą Treści i wszystkich ich części,
  – przysługuje mu pełnia praw do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na Treści,
  – umieszczenie oraz udostępnienie w ramach Serwisu danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą,
  – wyraża zgodę na wgląd do Treści przez innych użytkowników, jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  12. Użytkownik nie jest uprawniony do:
  – zamieszczania w ramach Serwisu danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej,
  – zamieszczania w ramach Serwisu Treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
  13. Zamieszczając Treści oraz udostępniając je Użytkownik:
  – udziela Serwisowi, w zamian za możliwość korzystania z funkcjonalności Dodawania komentarzy i oceny produktów, o których mowa w Regulaminie, licencji niewyłącznej z prawem udzielania dalszej licencji (sublicencji) na korzystanie z Treści w zakresie udostępniania tych Treści w Serwisie oraz w innych mediach, w tym utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Jednocześnie Użytkownik upoważnia Administratora i Serwis do układania i porządkowania Treści, w tym łącznie z inną zawartością, według różnych, w tym subiektywnych, kryteriów oraz do udostępniania takich zestawień w Serwisie oraz w innych mediach;
  – zezwala Serwisowi na korzystanie z Treści w ramach informowania o Serwisie, działalności Serwisu i ich promocji, we wszystkich mediach i na wszystkich nośnikach, niezależnie od formy, techniki, sposobu lub innych okoliczności. Jednocześnie Użytkownik zezwala Serwisowi na umieszczanie informacji o charakterze komercyjnym lub promocyjnym Serwisu i/lub za zgodą Serwisu w strukturze dodanych Treści lub na ich nośnikach, a także łącznie z nimi;
  – zobowiązuje się wobec Serwisu, że ani on ani jakiekolwiek podmioty uprawnione do zamieszczonych oraz udostępnionych Treści nie będą wykonywać praw osobistych, w tym nadzoru autorskiego ani uprawnień związanych z ochroną dóbr osobistych. W tym zakresie Serwis najpóźniej w chwilą zamieszczenia oraz udostępnienia Treści, uzyska niezbędne zezwolenia wszystkich podmiotów uprawnionych;
  – przyjmuje do wiadomości, że licencja i zgody, o których mowa powyżej udzielone zostają bez ograniczenia czasowego, terytorialnego, ilościowego oraz bez wynagrodzenia dla Usługobiorcy oraz innych podmiotów uprawnionych do materiału, a także z możliwością udzielania przez Usługodawcę dalszych licencji (sublicencji) lub zgód, w pełnym zakresie wynikającym z postanowień, o których mowa w pkt. 1-3 powyżej;
  – wyraża zgodę i upoważnia Serwis w ramach uprawnień, o których mowa w pkt. 1-3 powyżej do wykonywania praw zależnych do Treści i dysponowania nimi. Serwis lub wskazana przez niego osoba jest uprawniona do dokonywania niezbędnych zmian i przeróbek, skrótów, adaptacji, interpretacji, zmiany kolejności, układu, łączenia z innymi wykonaniami lub utworami, aranżacji i innych zmian i do korzystania, rozpowszechniania i rozporządzania tymi opracowaniami w zakresie opisanym w pkt. powyżej;
  – wyraża zgodę i upoważnia Serwis do oznaczenia zamieszczonych oraz udostępnionych Treści za pomocą Nicku.
  14. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter zamieszczonych oraz udostępnionych przez siebie Treści. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich (w tym osób prawnych), a także postanowień Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa.
  15. W szczególności zabronione jest zamieszczanie oraz udostępnianie w ramach Serwisu Treści, które mogłyby:
  – zostać zamieszczane oraz udostępniane w ramach Serwisu w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich lub renomy firmy osoby prawnej;
  – naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  – posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe),
  – pozostawać w sprzeczności z interesem Serwisu (np. stanowić bezpośrednią lub pośrednią reklamę albo promocję podmiotu konkurencyjnego w stosunku do Serwisu lub dostarczanych przez ten podmiot usług i produktów),
  – naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, w tym Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa (np. Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierać treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające uczucia religijne).
  16. Serwis poprzez zamieszczenie oraz udostępnianie Treści, wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie ich przez osoby trzecie, w zakresie ich dozwolonego użytku osobistego.
  17. Zamieszczanie oraz udostępnianie Treści nie wyrażają poglądów Serwisu oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.
  18. Serwis nie ma obowiązku publikacji, w tym rozpowszechniania Treści zamieszczonych oraz udostępnionych przez Użytkownika.
  19. Serwis zastrzega sobie prawo do automatycznej (w ramach algorytmów zadanych w Serwisie przez Usługodawcę) i/lub osobiście przez Serwis Weryfikacji Treści w każdym czasie. Powyższe dotyczy w szczególności Weryfikacji tych Treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub stanowić uszczerbek dla dobrego imienia i renomy Usługodawcy. Niemniej jednak należy mieć na względzie, że Serwis nie ma obowiązku prowadzenia uprzedniej oraz bieżącej kontroli zamieszczanych Treści przez Użytkowników, którzy odpowiadają za zamieszczane Treści.
  20. Bez uszczerbku dla powyższego, Serwis zastrzega sobie prawo do Weryfikacji tych Treści co do których stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub uszczerbek dla dobrego imienia lub renomy Serwisu.
  21. Serwis zastrzega sobie prawo do umieszczenia w ramach Serwisu informacji o usunięciu Treści oraz przyczynach jej usunięcia.
  22. W przypadku, w którym Użytkownik lub osoba trzecia uzna, że treść komentarzy może stanowić naruszenie Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub uszczerbek dla dobrego imienia Serwisu, każdy Użytkownik może zgłosić nadużycie lub naruszenia Regulaminu. Do zgłoszenia nadużycia nie jest konieczna Rejestracja i/lub zalogowanie.
  23. Zgłoszenie nadużycia następuje poprzez wysłanie wiadomości email do Serwisu na adres: [email protected]. Zgłaszając nadużycie Użytkownika może podać adres e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość z odpowiedzią na zgłoszone nadużycie.
  24. W przypadku zgłoszenia nadużycia Usługodawca ponownie weryfikuje treść komentarzy i zastrzega sobie prawo do ich usunięcia w całości lub części.
  25. W razie powzięcia przez osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w Serwisie Treści naruszających postanowienia Regulaminu, może ona niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Serwisem pod adresem e-mail:  [email protected]

§5

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami oraz niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.
 2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 3. Serwis może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję Serwisu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w odpowiednim terminie wskazanym przez Serwis liczonym od dnia udostępnienia nowej wersji Regulaminu, z zastrzeżeniem, że umowy sprzedaży zawarte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.